0937-094-0090 021-91015548-031-37789580
عکاسی و نقش آن در تبلیغات

عکاسی و نقش آن در تبلیغات

شاید زمانی که ژوزف نیسه اولین عکس را در سال 1822 خلق کرد، نمی دانست امروزه عکاسی تا به این حد گسترش می یابد، به گونه ای که در اکثر دانشکده‌های هنر به عنوان یک شاخه تخصصی تدریس خواهد شد.

 عکاسی به هنری گفته می شود که به ثبت یک تصویر می پردازد و طبق یک استانداردهایی انجام میشود. عکاسی از ترکیب دو واژه فتوگرافی تشکیل شده است که اصولا به روش عکسبرداری گفته می شود.

 و ابزاری که حرف اول و آخر را در عکاسی می زند، دوربین نام دارد. در واقع عکاسی را می توان به سه حیطه هنری، صنعتی و علمی تقسیم نمود که در هریک از این بخش ها، عکاسی و شیوه عکسبرداری آن متفاوت است.

عکاسی نه تنها یک هنر است، بلکه هنری که با علم آمیخته شده و می تواند منجر به خلق اثری خاص و بی همتا شود که شور و اشتیاق عکاس را مطابق با استانداردهای علمی به بیننده منتقل می کند.

عکاسی هنری چه نوع عکاسی است؟

عکاسی هنری در واقع با یک ایده فانتزی و متفاوت خودش را نشان می دهد. در این نوع عکاسی، عکاس قصد دارد یک پیام یا هدف خاصی را از طریق یک تصویر هنرمندانه به بیننده منتقل کند.

در واقع تمامی سوژه ها باید در هماهنگی نمایش یک پیام احساسی منحصر به فرد باشند تا بتواند مفهوم عکاسی هنری را به تصویر بکشد.

 

 

عکاسی صنعتی چیست؟

عکاسی صنعتی بیشترین کاربرد را در تبلیغات داشته و به نمایش گذاشتن تصویری با کیفیت و خاص از محصول موردنظر را برعهده دارد.

در واقع در این نوع عکاسی، عکاس با تمامی تجهیزات و نورپردازی حرفه ای سعی می کند یک تصویر تمام عیار از محصول را ارائه دهد که جذاب و تبلیغاتی است.

عکاسی علمی چیست؟

عکاسی علمی به نوعی از تصویر برداری گفته می شود که استاندارد علمی تعریف شده خودش را داشته باشد و به درستی از نور و استانداردهای دیگر استفاده کند.

 


برچسب ها :


نظرات

ارسال سوالات و نظرات

دسته بندی موضوعات