لیست قیمت هدایای تبلیغاتی گیفت سازان


لیست قیمت انواع هدایای تبلیغاتی گیفت سازان که شامل مگنت ، پازل ، کلاه ، خودکار ، ماگ ، تقویم ، بادبزن ، جا کلیدی و... هست را در زیر به صورت یکجا میتوانید مشاهده کنید
کلیه قیمت ها به تومان و زمان ها روز کاری می باشند.
کد کالا نام چاپ 50عدد 100عدد 200عدد 500عدد 1000عدد 2000عدد 4000عدد زمان تحویل
165 مگنت تبلیغاتی 19×14 4 رنگ 0 0 0 0 6400 0 0 10
260 خودکار تبلیغاتی k911 تامپو 0 0 0 9500 9500 0 0 3
261 خودکار تبلیغاتی K955 تامپو 0 0 0 9500 9500 0 0 3
262 خودکار تبلیغاتی K956 تامپو 0 0 0 9500 9500 0 0 3
263 خودکار تبلیغاتی K961 تامپو 0 0 0 9500 9500 0 0 3
264 خودکار تبلیغاتی K962 تامپو 0 0 0 9500 9500 0 0 3
265 خودکار تبلیغاتی K963 تامپو 0 0 0 9500 9500 0 0 3
267 خودکار تبلیغاتی فلزی K911F لیزر 0 0 0 29000 28000 0 0 3
280 خودکار رومیزی تبلیغاتی تامپو 0 0 0 40000 38000 0 0 3
167 خودکار تبلیغاتی LX تامپو 0 0 0 9900 9500 9000 0 3
203 خودکار تبلیغاتی KP تامپو 0 0 0 9000 9500 0 3800 3
239 خودکار تبلیغاتی K951 تامپو 0 0 0 9500 9500 0 0 3
298 پازل تبلیغاتی 24 تکه (10×15) 4رنگ - افست 0 0 0 0 0 2400 0 10
351 پازل تبلیغاتی 35 تکه (17×24)- قابدار 4رنگ - افست 0 0 0 0 4200 4150 0 10
171 پازل تبلیغاتی 12 تکه (9×12) 4رنگ - افست 0 0 0 0 0 1400 0 10
172 پازل تبلیغاتی 24 تکه (12×18) 4رنگ - افست 0 0 0 0 2900 2850 0 10
173 پازل تبلیغاتی 35 تکه (18×25) 4رنگ - افست 0 0 0 0 4100 4050 0 10
174 پازل تبلیغاتی 70 تکه (19×28) 4رنگ - افست 0 0 0 0 4800 4700 0 10
175 پازل تبلیغاتی 96 تکه (23×32) 4رنگ - افست 0 0 0 0 6200 6200 0 10
345 بادبزن تبلیغاتی بادینو (پلاستیکی) 4رنگ - افست 0 0 0 0 12000 10900 10800 7
346 بادبزن تبلیغاتی بادینو (پلاستیکی)-خام ندارد 0 0 0 8000 7500 7000 6800 7
347 بادبزن تبلیغاتی جمع شو فن چینو - نیم بازشو 4رنگ - افست 0 0 0 0 48000 46000 0 25
348 بادبزن تبلیغاتی جمع شو فن چینو - خام ندارد 0 0 0 0 8500 8500 0 7
176 بادبزن تبلیغاتی لوگوکات (مقوایی) 4رنگ - افست 0 0 0 0 10500 10000 0 7
177 بادبزن تبلیغاتی رویال (پلاستیکی) 4رنگ - افست 0 0 0 0 12500 10900 10800 7
340 ساک دستی تبلیغاتی پارچه ای 25×35 با عطف 10 رنگبندی 0 0 0 0 4000 4400 0 7
341 ساک دستی تبلیغاتی پارچه ای 30×40 با عطف 10 رنگبندی 0 0 0 0 4400 4200 0 7
342 ساک دستی تبلیغاتی پارچه ای 35×45 با عطف 10 رنگبندی 0 0 0 0 5200 5000 0 7
343 ساک دستی تبلیغاتی پارچه ای 40×50 با عطف 10 رنگبندی 0 0 0 6900 6500 6300 0 7
352 ساک دستی تبلیغاتی گلاسه 20×20 با عطف8 4رنگ - افست 0 0 0 12400 9260 0 0 7
353 ساک دستی تبلیغاتی گلاسه 23×23با عطف9 4رنگ - افست 0 0 0 13850 10200 0 0 7
354 ساک دستی تبلیغاتی گلاسه 34×24 با عطف11 4رنگ - افست 0 0 0 16850 13010 0 0 7
355 ساک دستی تبلیغاتی گلاسه 50×35 با عطف15 4رنگ - افست 0 0 0 22450 19620 0 0 7
228 ساک دستی تبلیغاتی پارچه ای 30×20 رنگبندی 0 0 0 1600 1420 1320 0 7
229 ساک دستی تبلیغاتی پارچه ای 35×25 رنگبندی 0 0 0 1950 1800 1700 0 7
230 ساک دستی تبلیغاتی پارچه ای 40×30 رنگبندی 0 0 0 2500 2300 2200 0 7
231 ساک دستی تبلیغاتی پارچه ای 45×35 رنگبندی 0 0 0 3100 2800 2700 0 7
232 ساک دستی تبلیغاتی پارچه ای 50×40 رنگبندی 0 0 0 3900 3600 3400 0 7
367 جاکارتی فلزی چرمی مدل 1 0 0 0 33000 32000 31000 0 5
368 جاکارتی فلزی چرمی مدل 2 0 0 0 33000 32000 31000 0 5
369 جاکارتی فلزی چرمی مدل 3 0 0 0 33000 32000 31000 0 5
370 جاکارتی فلزی چرمی مدل 4 0 0 0 33000 32000 31000 0 5
371 جاکارتی فلزی چرمی مدل 5 0 0 0 33000 32000 31000 0 5
372 جاکارتی فلزی چرمی مدل 6 0 0 0 33000 32000 31000 0 5
373 جاکارتی فلزی چرمی مدل 7 0 0 0 33000 32000 31000 0 5
374 جاکارتی فلزی چرمی مدل 8 0 0 0 33000 32000 31000 0 5
375 جاکارتی فلزی چرمی مدل 9 0 0 0 33000 32000 31000 0 5
376 جاکارتی فلزی چرمی مدل 10 0 0 0 33000 32000 31000 0 5
377 جاکارتی فلزی چرمی مدل 11 0 0 0 33000 32000 31000 0 5
378 جاکارتی فلزی چرمی مدل 11 0 0 0 33000 32000 31000 0 5
379 جاکارتی فلزی چرمی مدل 11 0 0 0 33000 32000 31000 0 5
380 جاکارتی فلزی چرمی مدل 11 0 0 0 33000 32000 31000 0 5
285 ماگ تبلیغاتی دسته و داخل رنگی -خام خام 0 74000 72000 70000 69000 0 0 1
326 جعبه ماگ سفید سفید 0 3700 3500 3300 3200 0 0 1
327 جعبه ماگ رنگی طرح دار رنگی 0 3700 3500 3300 3200 0 0 1
328 جعبه ماگ مقوایی (اینفلوت) قهوه ای 0 3700 3500 3300 3200 0 0 1
190 ماگ تبلیغاتی سفید با چاپ اختصاصی 4 رنگ 0 69000 68000 67000 66000 0 0 4
223 ماگ تبلیغاتی سفید - خام خام 0 59000 58000 57000 56000 0 0 1
308 ساعت دیواری کد N30 رنگبندی 113000 108000 0 0 105000 0 0 5
330 ساعت دیواری کد N10 رنگبندی 98000 93000 0 0 90000 0 0 5
331 ساعت دیواری کد ND02 رنگبندی 144000 139000 0 0 135000 0 0 5
332 ساعت دیواری کد N36 رنگبندی 0 133000 0 0 130000 0 0 5
334 ساعت دیواری کد ND21 رنگبندی 139000 136000 0 0 133000 0 0 5
335 ساعت دیواری کد NT01 رنگبندی 124000 121000 0 0 118000 0 0 5
344 ساعت دیواری کد NN01 رنگبندی 0 140000 0 0 135000 0 0 5
247 ساعت دیواری کد NK01 رنگبندی 0 255000 0 0 250000 0 0 5
248 ساعت دیواری کد  N37 رنگبندی 0 160000 0 0 155000 0 0 5
249 ساعت دیواری کد NM01 رنگبندی 112000 110000 0 0 107000 0 0 5
251 ساعت دیواری کد NP01 رنگبندی 0 205000 0 0 201000 0 0 5
356 جاکلیدی چرمی دایره 0 0 0 12000 11000 10500 0 5
357 جاکلیدی چرمی مستطیل 0 0 0 12000 11000 10500 0 5
358 جاکلیدی چرمی گلابی 0 0 0 12000 11000 10500 0 5
359 جاکلیدی چرمی مستطیل پهن 0 0 0 12000 11000 10500 0 5
360 جاکلیدی چرمی مربع 0 0 0 12000 11000 10500 0 5
361 جاکلیدی چرمی بیضی 0 0 0 12000 11000 10500 0 5
362 جاکلیدی پی وی سی مستطیل 0 0 0 9500 9000 8500 0 5
363 جاکلیدی پی وی سی مستطیل پهن 0 0 0 9500 9000 8500 0 5
364 جاکلیدی پی وی سی گلابی 0 0 0 9500 9000 8500 0 5
365 جاکلیدی پی وی سی دایره 0 0 0 9500 9000 8500 0 5
255 جاکلیدی چرمی 0 0 0 12000 11000 10500 0 5