0937-094-0090 021-91015548-031-37789580

لیست قیمت هدایای تبلیغاتی گیفت سازان


لیست قیمت انواع هدایای تبلیغاتی گیفت سازان که شامل مگنت ، پازل ، کلاه ، خودکار ، ماگ ، تقویم ، بادبزن ، جا کلیدی و... هست را در زیر به صورت یکجا میتوانید مشاهده کنید
کلیه قیمت ها به تومان و زمان ها روز کاری می باشند.
کد کالا نام چاپ 50عدد 100عدد 200عدد 500عدد 1000عدد 2000عدد 4000عدد زمان تحویل
165 مگنت تبلیغاتی 19×14 4 رنگ 0 0 0 0 6400 0 0 10
260 خودکار تبلیغاتی k911 تامپو 0 5500 4800 4600 4000 3900 3800 3
261 خودکار تبلیغاتی K955 تامپو 0 5400 4700 4400 3900 3800 3700 3
262 خودکار تبلیغاتی K956 تامپو 0 5800 5000 4700 4200 4000 3900 3
263 خودکار تبلیغاتی K961 تامپو 0 5800 5000 4700 4200 4000 3900 3
264 خودکار تبلیغاتی K962 تامپو 0 5800 5000 4700 4200 4000 3900 3
265 خودکار تبلیغاتی K963 تامپو 0 5800 5000 4700 4200 4000 3900 3
267 خودکار تبلیغاتی فلزی K911F لیزر 14400 13100 12100 12400 11400 11400 11100 3
280 خودکار رومیزی تبلیغاتی تامپو 0 0 11000 11000 10200 10000 9900 3
167 خودکار تبلیغاتی LX تامپو 0 0 3800 3700 3300 3200 3000 3
203 خودکار تبلیغاتی KP تامپو 0 5500 4800 4600 4000 3900 3800 3
239 خودکار تبلیغاتی K951 تامپو 0 4300 3700 3400 2900 2800 2700 3
298 پازل تبلیغاتی 24 تکه (10×15) 4رنگ - افست 0 0 0 0 0 2400 0 10
351 پازل تبلیغاتی 35 تکه (17×24)- قابدار 4رنگ - افست 0 0 0 0 4200 4150 0 10
171 پازل تبلیغاتی 12 تکه (9×12) 4رنگ - افست 0 0 0 0 0 1400 0 10
172 پازل تبلیغاتی 24 تکه (12×18) 4رنگ - افست 0 0 0 0 2900 2850 0 10
173 پازل تبلیغاتی 35 تکه (18×25) 4رنگ - افست 0 0 0 0 4100 4050 0 10
174 پازل تبلیغاتی 70 تکه (19×28) 4رنگ - افست 0 0 0 0 4800 4700 0 10
175 پازل تبلیغاتی 96 تکه (23×32) 4رنگ - افست 0 0 0 0 6200 6200 0 10
345 بادبزن تبلیغاتی بادینو (پلاستیکی) 4رنگ - افست 0 0 0 0 9000 8500 8300 7
346 بادبزن تبلیغاتی بادینو (پلاستیکی)-خام ندارد 0 0 0 5500 5000 4800 4700 7
347 بادبزن تبلیغاتی جمع شو فن چینو - نیم بازشو 4رنگ - افست 0 0 0 0 28800 28500 0 25
348 بادبزن تبلیغاتی جمع شو فن چینو - خام ندارد 0 0 0 0 7000 7000 0 7
176 بادبزن تبلیغاتی لوگوکات (مقوایی) 4رنگ - افست 0 0 0 0 9000 6000 0 7
177 بادبزن تبلیغاتی رویال (پلاستیکی) 4رنگ - افست 0 0 0 0 9000 8500 8300 7
340 ساک دستی تبلیغاتی پارچه ای 25×35 با عطف 10 رنگبندی 0 0 0 0 4000 4400 0 7
341 ساک دستی تبلیغاتی پارچه ای 30×40 با عطف 10 رنگبندی 0 0 0 0 4400 4200 0 7
342 ساک دستی تبلیغاتی پارچه ای 35×45 با عطف 10 رنگبندی 0 0 0 0 5200 5000 0 7
343 ساک دستی تبلیغاتی پارچه ای 40×50 با عطف 10 رنگبندی 0 0 0 6900 6500 6300 0 7
352 ساک دستی تبلیغاتی گلاسه 20×20 با عطف8 4رنگ - افست 0 0 0 12400 9260 0 0 7
353 ساک دستی تبلیغاتی گلاسه 23×23با عطف9 4رنگ - افست 0 0 0 13850 10200 0 0 7
354 ساک دستی تبلیغاتی گلاسه 34×24 با عطف11 4رنگ - افست 0 0 0 16850 13010 0 0 7
355 ساک دستی تبلیغاتی گلاسه 50×35 با عطف15 4رنگ - افست 0 0 0 22450 19620 0 0 7
228 ساک دستی تبلیغاتی پارچه ای 30×20 رنگبندی 0 0 0 1600 1420 1320 0 7
229 ساک دستی تبلیغاتی پارچه ای 35×25 رنگبندی 0 0 0 1950 1800 1700 0 7
230 ساک دستی تبلیغاتی پارچه ای 40×30 رنگبندی 0 0 0 2500 2300 2200 0 7
231 ساک دستی تبلیغاتی پارچه ای 45×35 رنگبندی 0 0 0 3100 2800 2700 0 7
232 ساک دستی تبلیغاتی پارچه ای 50×40 رنگبندی 0 0 0 3900 3600 3400 0 7
285 ماگ تبلیغاتی دسته و داخل رنگی -خام خام 0 44000 42000 41000 39900 39000 0 1
326 جعبه ماگ سفید سفید 0 2800 2700 2600 2500 0 0 1
327 جعبه ماگ رنگی طرح دار رنگی 0 2850 2700 2600 2500 0 0 1
328 جعبه ماگ مقوایی (اینفلوت) قهوه ای 0 2850 2700 2600 2500 0 0 1
190 ماگ تبلیغاتی سفید با چاپ اختصاصی 4 رنگ 0 39000 38000 0 36000 0 0 4
223 ماگ تبلیغاتی سفید - خام خام 0 34000 32000 31000 29900 29500 0 1
308 ساعت دیواری کد N30 رنگبندی 113000 108000 0 0 105000 0 0 5
330 ساعت دیواری کد N10 رنگبندی 98000 93000 0 0 90000 0 0 5
331 ساعت دیواری کد ND02 رنگبندی 144000 139000 0 0 135000 0 0 5
332 ساعت دیواری کد N36 رنگبندی 135000 133000 0 0 130000 0 0 5
334 ساعت دیواری کد ND21 رنگبندی 139000 136000 0 0 133000 0 0 5
335 ساعت دیواری کد NT01 رنگبندی 124000 121000 0 0 118000 0 0 5
344 ساعت دیواری کد NN01 رنگبندی 100000 98000 0 0 95000 0 0 5
246 ساعت دیواری کد NS01 رنگبندی 122000 118000 0 0 115000 0 0 5
247 ساعت دیواری کد NK01 رنگبندی 152000 149000 0 0 145000 0 0 5
248 ساعت دیواری کد  N37 رنگبندی 120000 116000 0 0 112000 0 0 5
249 ساعت دیواری کد NM01 رنگبندی 112000 110000 0 0 107000 0 0 5
250 ساعت دیواری کد NA01 رنگبندی 112000 109000 0 0 106000 0 0 5
251 ساعت دیواری کد NP01 رنگبندی 125000 122000 0 0 120000 0 0 5